Kesäkuu 2019: Kennelliitto vahvisti sorkkaeläimet sallituiksi DRAJ-ajoeläimiksi myös manner-Suomessa

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta vahvisti 5.6.2019 pitämässään kokouksessa Suomen Dreeverijärjestö ry:n hallituksen tekemän esityksen mukaisesti aikaisemmin sallittujen dreeverien ajokokeiden ajoeläinten (jänis, kettu sekä alppienajokoirille villisika) tuomariohjeen täydennyksen siten, että sallittuja ajoeläimiä koko Suomessa ovat dreeverille jänis, kettu, kuusipeura, valkohäntäpeura ja metsäkauris. Lisäksi sallittu ajoeläin alppienajokoiralle ja Suomen Bassetkerhon roduille on koko koekauden mittaisissa kokeissa villisika.

Vaikka dreeverien ajokokeiden tuomariohjeissa luvallisiksi ajoeläimiksi määritetäänkin myös kuusipeura, valkohäntäpeura ja metsäkauris, tämä ei automaattisesti tarkoita sitä, että jatkossa dreeveri voisi ja saisi ajaa kokeessa kaikkia näitä tuomariohjeissa sallituiksi mainittuja ajoeläimiä. Asiaan liittyy useita metsästyslakiin ja -asetukseen liittyviä lupasäännöksiä, joita muun muassa kokeiden järjestäjät joutuvat ottamaan huomioon ottaessaan vastaan kokeisiin ilmoittautumisia.

Lähiaikoina järjestön sääntö- ja koulutustoimikunta tulee tiedottamaan jäsenistölle, millaisia uusia tilanteita kokeiden järjestäjille, koiranohjaajille ja koetuomareille voi tulla eteen nyt voimaan tulleiden säännösten myötä. Myös tässä blogissa käsittelen niitä uusia asioita, joita tämä pitkään odotettu ”sorkkaeläinuudistus” tuo myötään.

Advertisement